Memodance®-ohjaajakoulutus

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
540€
Aloita

Tervetuloa Memodanc®e-ohjaajakurssille!

Memodance® on aivoja aktivoiva hauska tanssiliikuntamuoto.
Memodance® -metodi koostuu aivo- ja muistiterveyttä edistävistä harjoitteista, jotka kohentavat huomio- ja päättelykyä sekä kehonhallintaa.

Memodance®-harjoittelu sopii kaikille, jotka haluavat kehonhuollon ohella kiinnittää huomiota aivo- ja muistiterveytensä edistämiseen. Aiempaa tanssi- tai liikuntataustaa ei tarvita, sillä Memodance®-harjoitukset sopivat kaiken ikäisille ja kuntoisille.

Memodance®-tunnit koostuvat erilaisista tanssi- ja logiikkaliikuntaharjoitteista. Tuntien tavoitteena ei ole hioa tuttuja liikesarjoja tai askelkuvioita, vaan harjoittaa huomio- ja päättelykykyä vaihtuvien liikkeiden ja suuntien kautta. Tunneilla liikutaan sekä yhdessä ryhmän kanssa että itsenäisten harjoitteiden kautta.

Memodance® on suunniteltu aivoja aktivoivaksi tanssiliikuntamuodoksi, jossa jokainen voi päästä nauttimaan tanssin ja musiikin lisäksi myös aivoterveyttä ja kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävästä liikunnasta turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä

MEMODANCE® AIVOTERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Tanssin vaikutuksia hyvinvoinnin edistäjänä on tutkittu viime vuosina paljon. Tutkimusten mukaan tanssi on yksi parhaita tiedonkäsittelytaitoja edistävä ja muistisairauksien puhkeamista hidastava liikunta- ja taidemuoto. Tanssiminen aktivoi liikkeen, musiikin ja sosiaalisen kanssakäymisen avulla aivojen eri osia ja kehittää tarkkaavaisuutta, muistia sekä kehon koordinaatiota.

Suomessa kehitetty Memodance® on varta vasten muotoiltu edistämään aivoterveyttä ja monipuolista toimintakykyä. Varsinaisten aivo- ja muistiterveyttä aktivoivien Memodance®-harjoitteiden lisäksi tärkeää on myös Memodance®-tuntien turvallinen ja kannustava ilmapiiri sekä mieluisa musiikki. Säännöllinen harjoittelu lisää myös kehotietoisuutta, auttaa löytämään tapoja rentoutumiseen ja stressin hallintaan sekä parantaa koordinaatiokykyä ja liikkuvuutta. Memodance®-harjoitteet pohjautuvat neuro- ja musiikkilääketieteen tutkimustuloksiin, fysioterapeuttiseen ja taidelähtöiseen lähestymistapaan — sekä tanssimisen iloon!

MEMODANCE®-OHJAAJAKURSSI

Memodance®-ohjaajakurssi etenee lineaarisesti. Suoritettuasi yhden osion, voit siirtyä seuraavaan.

Ohjaajakurssi koostuu yhdeksästä eri osiosta:

 1. ORIENTAATIO
 2. TEORIAPOHJA MEMODANCE®-METODIN TAUSTALLA
  Tässä osiossa tutustut tanssin vaikuttavuuksiin mm. musiikkilääketieteen ja neurotieteen näkökulmista ja tanssin vaikutuksista aivoterveyteen.
 3. MEMODANCEN® PERIAATTEISTA
  Tässä osiossa perehdyt syvemmin Memodance®-metodin periaatteisiin
 4. HARJOITUKSET
  Tässä osiossa tutustut harjoituksiin ja liikkeisiin, joita Memodance®-tunneilla voi hyödyntää eri sovelluksilla.
 5. TANSSEJA JA TANSSISARJOJA
  Tässä osiossa opit helposti omaksuttavia tanssisarjoja, joita voi hyödyntää Memodance®-tunnilla.
 6. TIETOA LIIKUNNAN OHJAAMISESTA
  Tässä osiossa perehdyt erityisesti ikääntyvien ihmisten liikuntakykyyn ja liikunnan ohjaamiseen
 7. NEUVOJA OHJAAMISEEN
  Tässä osiossa saat neuvoja Memodance®-tunnin ohjaamiseen sekä yleisiä neuvoja ohjaajille. Lisäksi tutustut äänenkäyttö- ja hengitysharjoituksiin.

OHJAAJAKOULUTUSSOPIMUS

Ennen kurssille osallistumista tutustuthan aluksi Memodancen® ohjaajakoulutussopimukseen. Osallistumalla kurssille hyväksyt myös Memodance®-ohjaajakoulutussopimuksen ehdot.

MATERIAALIT JA OIKEUDET

 • Ohjaaja saa vuodeksi käyttöoikeudet digitaaliseen ohjelma-alustaan, mikä sisältää koulutusmateriaalia sekä valmiita tuntimalleja.
 • Ohjaaja saa valmiin aineiston omaa käyttöään varten.
 • Ohjaajalla on lupa sopia yksittäisten ryhmäohjaustuntien järjestämisestä itsenäisesti seurojen, yhdistysten ja vastaavien toimijoiden
  kanssa.
 • Ohjaajalla on oikeus käyttää Memodance®-tuotemerkkiä toiminnassaan valmiin markkinointimateriaalin avulla.
 • Ohjaaja pääsee valtakunnalliseen Memodance®-ohjaajarekisteriin sekä on oikeutettu vastaanottamaan tuotemerkin nimissä järjestettyjä työtehtäviä.
 • Ohjaajalla on oikeus osallistua Memodance2®- koulutukseen sekä muihin Memodance®-yhteisön koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
 • Sertifikaattia jatketaan vuosi kerrallaan erillisellä lisenssillä (160 € sis. alv 24 %). Mikäli lisenssimaksua ei suoriteta raukeaa Memodance®-tuotemerkin käyttöoikeus.

TUOTEMERKIN RAJAUKSET

Memodance®-tuotemerkin nimissä ohjaajalla ei ole lupa tehdä hoivakotisopimuksia, valtakunnallisia opetussopimuksia järjestöille tai yritysketjuille ym., painattaa tuotteita tai markkinoida muita omia tuotteitaan tuotemerkin alla, tuottaa ilman erillisitä sopimusta digitaalista materiaalia yleiseen käyttöön. Tämä ei koske etäopetusta omalle ryhmälle.

Mikäli ohjaaja lopettaa Memodance®-ohjaajana toimimisen tulee Memodance®-harrastajien yhteystiedot luovuttaa Memodance®-tuotemerkin omistavalle Tähtimoottori Oy:lle. Ohjaajalla ei ole oikeutta jakaa sellaista materiaalia tai tietoja ulkopuolisten käyttöön, mitkä liittyvät tuotekehitykseen.

Ohjaaja sitoutuu noudattamaan yleisiä hyviä tapoja ja asiakasta kunnioittavaa toimintatapaa sekä huolehtia erityisen huolellisesti asiakkaidensa turvallisuudesta ja henkilötietosuojasta. Ohjaajaa sitoo salassapitovelvollisuus kaikesta mikä liittyy asiakkaidensa henkilötietoihin tai tunnistettavuuteen.

OHJAAJAKOULUTUKSEN MAKSU

Ohjaajakoulutuksen kurssimaksu on 540 € (sis. alv 24 %). Kurssin suorittaminen hyväksytysti antaa Memodance®-ohjaajasertifikaatin vuodeksi kurssin suorittamisesta. Mikäli ohjaaja haluaa jatkaa Memodance®-ohjaajana tämän sopimuskauden päätyttyä veloitetaan lisenssimaksu yht. 160 €/ vuosi (sis.alv 24%). Lisenssimaksu sisältää päivitetyn tiedon, digitaalisen ohjelma- alustan, uuden ryhmänohjausmateriaalipankin sekä luvan käyttää
Memodance®-tuotemerkkiä toiminnassaan.

SOPIMUKSEN PURKUOIKEUS

Mikäli ohjaaja toimii sopimuksen vastaisesti tai heikentää sopimattomalla tai epärehellisellä käytöksellään Memodance®-tuotemerkin mainetta, voi Tähtimoottori purkaa hänen oikeutensa tuotemerkin käyttöön yksipuolisesti.

Osallistumalla kurssille hyväksyt myös Memodance®-ohjaajakoulutussopimuksen ehdot.
Ohjaajakoulutukseen osallistuvien tiedot tallennetaan Memodance®-ohjaajarekisteriin.

Vieritä ylös